Referat

Bestyrelsesmøde BTR mandag d 2. juni kl. 19.30 hos Henriette

 

Deltagende: Ditte, Jesper, Hanne, Hirse & Henriette

Afbud fra Heidi & Pernille

 

 1. Status i rideklubben pr. d.d 
 2. Velkomst ønsket af Jesper
  1. Dyrene er nu alle på fold, og der er ikke observeret nogen form for uro mellem dem. Det er jo dejligt.

 

 1. Hanne Eskerod kunne ønske sig at der blev byttet rundt på foldene pga af det meget græs der er på pony folden, til de få ponyer  der går deroppe. H C skal lige være færdig med det sidste hø, om en 2-3 dage, så bliver ponyerne flyttet over hvor hestene går, og de bliver så flyttet ind på stykket ved siden af :-)

 

 1. Ditte vil få fat i en mundkurv til Julius, måske allerede i morgen tirsdag.

 

 1. To ponyer er fortsat nødt til at være inde om natten: Flamme & Belle.
 2. Priserne for dette er:  700 kr. for Belle som er en 3'er pony, og 750 kr. for Flamme. Der aftales desuden en pris for hest på 800 kr., hvis der skulle dukke én op der har brug for at gå inde om natten. Den ekstra pris er udelukkende for halm, da det forventes at hestene har spist sig mætte i græs ! PRISERNE er SOMMERPRIS !!!

 

 1. Evaluering af stævnet:
 2. Det var et godt stævne, dog efterlyser Ditte "piger" der har lyst til at løbe med de små ryttere, da hun selv har rigtigt svært ved at holde til det, og forældropbakningen forsvinder lige inden ungerne skal på banen .... Der snakkes om at der måske kan gives en "belønning" i form af et el andet fra cafeteria-vognen.
 3. Nye opstaldere:  
  1. Der er lavet 3 grønne velkomst mapper til Natasja Rømer, Katja (Flamme) og til Ann Svendsen .
  2. Skoleponyer: Ditte foreslår at vi afleverer Bossen tilbage igen, han er halt igen, og pt. er der kun 2 ryttere der bruger ham( når han ikke er halt). Ditte har talt at hun lige nu har 30 små ryttere, der kunne bruge en stor 3'er pony el evt en lille 2'er. Der aftales at Ditte forsøger at få kontakt på den 2'er hun har kig på nede ved Viborg, og vender tilbage til bestyrelsen. Er den ikke solgt og lyder ok, vil Ditte høre om Pernille vil med ned og kigge på den. Der aftales endvidere at vi konfererer frem og tilbage på tlf/mail om den , fremfor at indkalde til ekstra møde, hvis den er en mulighed :-)
  3. Opgørelse af undervisningstimer:  Hanne beder om at underviserne afleverer regninger på hvem de har undervist , og hvor mange timer de har undervist hvér måned for eftertiden. Det er rigtigt svært for hende at holde styr på hvem der ellers starter / stopper hvornår osv. Ordningen træder i kraft fra d.d. :-) . Hirses elever skal desuden tilføjes inde på BTR's hjemmeside. Dette er også set i fht. de nye opstaldere, så de kan se hvornår der er undervisning...
  4. Forældreopbakning: Der er ikke gang i mange forældre i rideklubben, udover den gamle gænge. Hvordan mon vi kan få nogle af dem til at deltage mere aktivt i klubben? Skal der arbejdes på at lave et nyhedsbrev , hvor vi fortæller at vi har brug for flere hænder, hvis de gerne vil have flere aktiviteter. Ditte vil forfatte et nyhedsbrev med "ja-hatten" på :-D... Der snakkes desuden om, om der kan meldes ud at hvis ikke de hjælper, kan prisen på arrangementet blive dyrere...end for dem der har opbakning !  "krydse-af-lister", hvor forældre kan byde ind med hvad de kan hjælpe med ? Aftales at der vil blive nævnt noget om brugen for hjælp til sommerafslutningen.

 

 1. Stævneudvalget planlægger afslutningen med start kl 14. Der er diverse i støbeskeen, forslagene, som Helle har mailet til Jesper, sørger han for at videresende til resten af bestyrelsen. Hanne vil sørge for at få købt ind til burgere, og i nyhedsbrev kan der her afprøves om der kan hives andre end de "sædvanlige " ind til hjælp med madlavningen :-). Hun tager desuden vagtplanen fra Harmonika-træffet med, så vi kan få dækket vagterne ind. Det er jo en god sjat penge til klubben. Beviset kan jo fx. ses i kraft af Armani. Han er jo finansieret af de penge vi fik ind sidste år. Vi har før snakket om at det vil være en rigtig god ide at Harmonikatræffet kan se at vi faktisk bruger de penge der kommer ind , til noget "brugbart". Så Jesper vil tage kontakt til den nye formand og høre om de er med på at mødes til en gang fotos og en rundvisning , og så se om vi kan få en journalist til at komme og skrive et par ord om det :-)
 2. Regnskabsgennemgang
  1. Ikke meget at berette iflg. Hanne. Der er skrevet rigtigt mange regninger ud i de sidste dage. Hirse oplyser at der kom ca. 2000 kr. ind ved stævnet i weekenden.
  2. Fremtidige mødedatoer
   1. Der aftales et afsluttende møde d. 7/7 kl 16.30-17.00 hos Hanne & Jesper, der er efter mødet spisning sammen med bestyrelsens familier..... Det praktiske omkring dette tager vi senere, så vi kan hjælpes ad med det praktiske...
   2. Evt.

 Bandits gamle sadel tog sadelmager Trine Olsen med til en kunde, og den har hun solgt for os, for 2500 kr.

Armanis Wintec sadel, vil Hanne forsøge at få solgt inden den blir helt sølle.

Der er lavet opmålinger til et sadelrum, det bliver inde i hjørnet af laden, med mulighed for at aflåse dette , evt. med kodelås. Det bliver isoleret og med varme i :-)

Bettina Hvidemose kommer i morgen, Hanne vil få hende til at checke så mange  af skoleponyerne som muligt , og ellers bestille ny tid til evt efterfølgende behandling.

Ditte har observeret at Julius ikke er glad, og at han ikke rigtigt gider de små ryttere. Desuden er Prins heller ikke helt på toppen... Så godt de lige kan blive kigget på :-)