BTR
FORMAND

Louise M W Kristensen : 52393288

ansvarlig for : Stald, foder, dyrlæge, skoleheste, udstyr.NÆSTFORMAND

Christina Kristensen : 60641607


ansvarlig for :  undervisning, parter, smed og hjemmeside.

Bestyrelsesmedlem

Lisa Skov : 29456833

Ansvarlig for : indmeldelse, medlemskab og 
opstaldning

Kasserer og sekretær

Karina Nikkelsen : 20777516

Bestyrelsesmedlem
Andreas W Kristensen 
Bestyrelsesmedlem
Jonas Nielsen