BTR

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 22/9 kl. 19.30

Indkaldt: Henriette, Heidi, Hirse, Hanne, Hanne, Mia, Louise, Jesper og Nathasja
Mødt: Nathasja, Louise, Hanne Engen, Mia, Jesper, Henriette

Status i rideklubben

- Heidi trækker sig fra bestyrelsen, Hanne Eskerod tiltræder som menig. Mia bliver næstformand og Louise træder til som 1. suppleant.

- Ny trillebør til vinter – er købt

- Økonomi: Ser fint ud. Der er købt nyt springmateriale til 17.000, 10.000kr. fra Spar Nord. Solgt nogle af de gamle spring.

- Sidste wrap og halm kom ind. Der er købt 40 baller hø, som vi mangler at få hentet hjem.

Alternativ løsning på vagtplan i stalden til vinter.

- I stedet for at skulle muge ud ved alle skoleponyerne på én gang hver 14. dag, kan man have ”ens” egen skolepony hver dag. I stedet for at skulle have en pony hver dag, skal man tage en ekstra weekend..

- Fredag ryger ind som almindelig passedag. Weekendpasning = lørdag + søndag.

- Passedage og ponyer uddeles på staldmøde den 29/9.

Staldmøde

Dato: 29/9, tidspunkt, når vi er færdige med vinterfolden.

Dagsorden:

 1. Status i rideklubben
 2. Vinterfolde
 3. Passedage/Passeweekender
 4. Boksplan
 5. Foderplan?
 6. Lukning af porte og døre inkl. lys
 7. Evt.
 8. Staldplan
  Ny staldplan er lavet. Godkendes på staldmøde.
 9. Vinterfolde

-          Vi laver vinterfolde den 29/9 kl. 16.30 inkl. mad, efterfølgende staldmøde.

-          Ønske om bredere folde forsøges opfyldt.

 1. Skoleponyer, Lille Julius og Shaker. Ny pony?

-          Shaker skal hjem

-          Pippi kommer fredag. Hanne sørger for udstyr til den nye pony.

-          Lille Julius skal sælges. Hanne Engen laver salgsopstilling. Prisidé 19.500kr.

-          Nathasja forhører sig ved forældre vedr. Prins og lægger forslag ud til forældre på hjemmesiden + facebook. Vi vil arbejde på at lave en kontrakt, hvor der skal være mulighed for at vi kan tage ham tilbage igen, hvis hjemmet ikke er optimalt. Der skal samtidig være den aftale, at hvis han skal videre så skal han helt væk (evt. depositum, så der er penge til at han skal væk)

 1. Prisstigning på undervisning (forslag 20 kr. efter jul)
  - Det er godkendt, Hanne skriver prisstigningen på næste faktura.
 2. Rytterfest den 14/11 kl. 16.30
  - Medbragt mad, aktiviteter for de små, Banko. Nathasja, Hirse og Louise er tovholdere.
 3. Luciaoptog (Susanne og Mia)
  - Lad os finde hvad det er for noget.
 4. Fremtidige aktiviteter og mødedatoer

-          Juleoptog d 20/12

-          Luciaslut m. pakkespil den 12. december

-          Næste bestyrelsesmøde: mandag den 2/11 kl. 19.30 location tba.

 1. Evt.
  - Undervisnings pause 14. december, start: 3. jan

-          Sadelrum påbegyndes, når vi får tid.