BTR

Standardside

Tversted 17-02-14 

Referat af bestyrelsesmøde d. 17.02.2014

Du indkaldes hermed til bestyrelsesmøde mandag den 17/2 kl.19.00 hos Heidi


1.Velkomst af undertegnede.

Jesper byder velkommen J

2.Status i ride klubben.

Der er pr. 1. april 2 ledige bokse, Pernille tager Faxi og Loke hjem. Vi leder efter en ny skolepony (bliver uddybet ved evt.)

3. Konstituering af ny bestyrelse.

Den nye bestyrelse består af:

Formand – Jesper

Næstformand - Ditte

Sekretær – Heidi

Menig- Pernille

Menig- Henriette

Vi byder Henriette velkommen i bestyrelsen

4. Parter og partskontrakter.

Der skal skrives ny partkontrakter og lejekontrakter på Julius og Bossen

Hanne og Jesper laver nye partkontrakter. De sendes herefter rundt til øvrige bestyrelsesmedlemmer til gennemlæsning, og vi giver Jesper besked når vi har læst dem.

Jesper sørger for underskrifter på lejekontrakterne. 

5. Kontrakter til opstalder.

Der laves oplæg til næste bestyrelses møde af Hanne og Heidi.

6. Undervisning.

Ditte starter igen op med søndagsundervisning. Der skal fra underviserens side ringes i god tid ved udeblivelse og underviseren skal selv finde en afløser.

Der skal til dressur undervisning kun springes 1 gang om måneden, for at skåne skoleponyerne.

7. Holdning til udefra kommende undervisere.

Der aftales at der er mulighed for at booke hallen, hvis man får ekstern

undervisning. Det skal meddeles på tavlen i stalden 3 dage før.

Hvis man vil booke hallen skal det være udenfor BTR´s undervisning

8. Regnskabs gennemgang.

Der er intet nyt

9. Dansk ride forbund.

Bestyrelsen har skrevet under på ansøgningen til DRF og den er snart klart til at blive sendt afsted J

10. Fremtidige mødedatoer.

Næste bestyrelses møde mandag d 7. april kl. 19 ved Henriette.

11. Evt.

Hanne har snakket med Flemming skorstensfejer og han vil komme og hjælpe med at tilkøre private ponyer og heste pr. 1. april. For at deltage skal vi være medlem af Vendsyssel køreforening og det koster 350 kr. om året – rigtig godt initiativ Hanne J

Der er enighed om at vi skal finde en skolepony mere, den skal være ca. 135-145 i stang. Bettina Hvidemose skal tjekke ponyen inden vi køber.

Mathilde har sagt parten på Mille op. Ditte kontakter Katja + forældre og tilbyder dem part på Mille. Katja var lovet part på Faxi men han udgår fra undervisningen pr 1. april.

Hanne og Henriette har købt et lammepad til Julius

Hanne har bestilt sadelmager til skoleponyerne og Bettina skal tjekke bid på skoleponyerne. Heidi kontakter Bettina.

Der skal på næste bestyrelsesmøde aftales stævne og arrangementer

Indkaldt: Ditte, Henriette, Heidi, Pernille og Hanne.

Venlig hilsen

Jesper Eriksen