BTR

Standardside

Referat 13.01.2014

Referat af bestyrelses møde d. 13. januar 2014

1: Velkomst af undertegnede.
Jesper byder velkommen, og ønsker godt nytår.

2: Status i rideklubben
Intet at bemærke, bortset fra at Flicka er aflivet og Bossen er indgået som skolehest, en fin hest som er venligst udlånt af Flemming Skorstensfejer.

3: Sommer bokse
Hvis man ønsker at tage sin hest hjem i sommerperioden, men fortsat ønsker en boks til vinter, betales der kr. 500,00 om måneden for at boksen ikke udlejes til anden side.

4: Skoleponyer (herunder kontrakter på indlånte ponyer)
Det går fint med Faxi og Loke bliver KUN brugt som trække pony. Der blev kort talt om kontrakterne, som endnu ikke er lavet, vi talte om indholdet, blandt andet at det ikke er tilladt at voksne rider på kat. 3 ponyer. Det blev aftalt at Pernille tager ansvar for smed og dyrlæge (vacc.) Pernille køber nyt hovedtøj samt dækken til Bossen, og rider ham her i starten, så han kan komme i god form. Pernille passer hans boks.
Hanne sørger for hængelåse til klubbens skabe i kostalden. Hirse og Jesper laver dækkenholder (når det bliver lidt varmere).

5: Hvad skal vi med den tomme boks
Sidsel tilbydes boksen (hun står øverst på ventelisten)

6: Regnskabsgennemgang
Bestyrelsen godkendte regnskabsudkastet kasseren havde medbragt.

7: Generalforsamling
På valg er:
Pernille (modtager genvalg)
Anne Dorte (ønsker ikke genvalg)
Ditte(modtager genvalg)
Heidi (modtager genvalg)

8: Dansk Ride Forbund
Jesper får styr på de manglende underskrifter, og papirerne sendes ind til forbundet.

9: Fremtidige mødedatoer
Næste møde afholdes d. 24. februar hos Hanne og Jesper.

10: Evt.
Staldmøde den 29. januar

Fraværende var:

Anne Dorte og Ditte

På grund af Sekretærens fravær skrev Hanne referat.