BTR

Bestyrelsesmøde - Marts

Referat 17-03-2015 - Bestyrelsesmøde

Indkaldt: Henriette, Heidi, Hirse, Mia, Hanne Engen, Jesper og Hanne Eskerod
Mødt: Henriette, Heidi, Hirse, Mia, Hanne Engen og Jesper

 1. Velkomst af formanden
 2. Status i rideklubben

-          Der er nu 2 ledige bokse, vi har fået en henvisning, som der forventes at høre mere fra.

-          Problemer med dårlige betalere – nogle ryger evt. til inkasso.

 1. Undervisning

-          Bomtræning i forbindelse med undervisning indføres.

-          Afbud: Underviserne i klubben oplever stadig problemer med manglende afbud. Dette giver problemer i forhold til, manglende ryttere til de heste, der er opsadlet. Dette er ikke optimalt. Derfor bliver der formuleret en opsang til forældrene vedr. dette problem.

-          Sommerhold: Vi har hørt ønske om et hold til de lidt mere modne kvinder. Ridehallen er pt fyldt op de fleste dage, derfor kan det først blive til sommer, hvor banemulighederne bliver større. Samtidig mangler vi også en underviser til dem.

-          Efter sommeren vil holdene blive revurderet således, at alle hold er fyldt op og derved bibeholdes overskuddet

-          Løn:
Ung under 18: 75kr./time

Ung over 18: 100kr./time
Susanne: 150kr./time + 1 time for kørsel

 1. Jakker til nye bestyrelsesmedlemmer
  -           Mia skaffer jakker med logo til Hanne Eskerod og hende selv.
 2. Skift af smed

-          Vi har skiftet smed, da vi ønsker at støtte en mere lokal smed. Der er formuleret takkemail til Casper og der er aftalt nye tider med den nye smed, Jesper.

 1. Stald, sommergræs og folde
  Jesper og Hans Christian tjekker sommerfoldene efter og aftaler hvilke, der skal bruges først. Vi vil igen i år starte med af operere med heste- og ponyfolde.
  I forbindelse med overgangen fra boks til sommerfold afholdes et staldmøde
 2. Fremtidige aktiviteter og mødedatoer

-          Staldmøde: Fredag d. 8/5 kl. 17.00 med efterfølgende pølser og hygge.

-          Bestyrelsesmøde: Torsdag d. 23/4 kl. 19.30

 1. Evt.

-          Henriette og Mia er blevet orienteret om påskearrangementet, således sørger de for lidt godt til ganen. Dette kommer højst sandsynligvis til at foregå i skurvognen.

-          Sommerfest den 30/5 – nærmere info kommer fra stævneudvalget

-          Ridelejr den 9-10 juli – Mia og Hanne Engen er tovholder

-          Stævnedato: 22/8 – E-stævne

-          Sammenslutning: Der er penge tilbage fra sammenslutningen, vi har snakket om, hvad de kan bruges til. Hanne Engen har foreslået et foredrag af Christina Sørensen (Hestemund.dk). Vi kontakter BJR og POR og hører deres mening. Dette kunne eventuelt foregå i samarbejde med maskincenteret.

-          Massagekursus: Heidi har snakket med Maiken fra Center for Dyreterapi ang. et massagekursus i BTR – Heidi arbejder videre med dette. Dato: Sensommer/efterår.

-          Opdatering af hjemmeside: Hirse opdaterer hjemmesiden ang. priser og overskuelighed.

-          Kontrakter vedr. opstaldning: Jesper finder gammelt udkast og sender til Hirse, så tager vi den derfra. Det samme gælder, lån af skolepony’er.

-          Harmonikatræf: Jesper står for flagplan og Henriette tager isvagtplanen. Hanne Engen hjælper med opstilling af biksen i starten af uge 30.

                                                                                                                    Skrevet af: Hirse Christensen, sekretær

Referat 17-03-2015 - Bestyrelsesmøde

Indkaldt: Henriette, Heidi, Hirse, Mia, Hanne Engen, Jesper og Hanne Eskerod
Mødt: Henriette, Heidi, Hirse, Mia, Hanne Engen og Jesper

 1. Velkomst af formanden
 2. Status i rideklubben

-          Der er nu 2 ledige bokse, vi har fået en henvisning, som der forventes at høre mere fra.

-          Problemer med dårlige betalere – nogle ryger evt. til inkasso.

 1. Undervisning

-          Bomtræning i forbindelse med undervisning indføres.

-          Afbud: Underviserne i klubben oplever stadig problemer med manglende afbud. Dette giver problemer i forhold til, manglende ryttere til de heste, der er opsadlet. Dette er ikke optimalt. Derfor bliver der formuleret en opsang til forældrene vedr. dette problem.

-          Sommerhold: Vi har hørt ønske om et hold til de lidt mere modne kvinder. Ridehallen er pt fyldt op de fleste dage, derfor kan det først blive til sommer, hvor banemulighederne bliver større. Samtidig mangler vi også en underviser til dem.

-          Efter sommeren vil holdene blive revurderet således, at alle hold er fyldt op og derved bibeholdes overskuddet

-          Løn:
Ung under 18: 75kr./time

Ung over 18: 100kr./time
Susanne: 150kr./time + 1 time for kørsel

 1. Jakker til nye bestyrelsesmedlemmer
  -           Mia skaffer jakker med logo til Hanne Eskerod og hende selv.
 2. Skift af smed

-          Vi har skiftet smed, da vi ønsker at støtte en mere lokal smed. Der er formuleret takkemail til Casper og der er aftalt nye tider med den nye smed, Jesper.

 1. Stald, sommergræs og folde
  Jesper og Hans Christian tjekker sommerfoldene efter og aftaler hvilke, der skal bruges først. Vi vil igen i år starte med af operere med heste- og ponyfolde.
  I forbindelse med overgangen fra boks til sommerfold afholdes et staldmøde
 2. Fremtidige aktiviteter og mødedatoer

-          Staldmøde: Fredag d. 8/5 kl. 17.00 med efterfølgende pølser og hygge.

-          Bestyrelsesmøde: Torsdag d. 23/4 kl. 19.30

 1. Evt.

-          Henriette og Mia er blevet orienteret om påskearrangementet, således sørger de for lidt godt til ganen. Dette kommer højst sandsynligvis til at foregå i skurvognen.

-          Sommerfest den 30/5 – nærmere info kommer fra stævneudvalget

-          Ridelejr den 9-10 juli – Mia og Hanne Engen er tovholder

-          Stævnedato: 22/8 – E-stævne

-          Sammenslutning: Der er penge tilbage fra sammenslutningen, vi har snakket om, hvad de kan bruges til. Hanne Engen har foreslået et foredrag af Christina Sørensen (Hestemund.dk). Vi kontakter BJR og POR og hører deres mening. Dette kunne eventuelt foregå i samarbejde med maskincenteret.

-          Massagekursus: Heidi har snakket med Maiken fra Center for Dyreterapi ang. et massagekursus i BTR – Heidi arbejder videre med dette. Dato: Sensommer/efterår.

-          Opdatering af hjemmeside: Hirse opdaterer hjemmesiden ang. priser og overskuelighed.

-          Kontrakter vedr. opstaldning: Jesper finder gammelt udkast og sender til Hirse, så tager vi den derfra. Det samme gælder, lån af skolepony’er.

-          Harmonikatræf: Jesper står for flagplan og Henriette tager isvagtplanen. Hanne Engen hjælper med opstilling af biksen i starten af uge 30.

                                                                                                                    Skrevet af: Hirse Christensen, sekretær

Referat 17-03-2015 - Bestyrelsesmøde

Indkaldt: Henriette, Heidi, Hirse, Mia, Hanne Engen, Jesper og Hanne Eskerod
Mødt: Henriette, Heidi, Hirse, Mia, Hanne Engen og Jesper

 1. Velkomst af formanden
 2. Status i rideklubben

-          Der er nu 2 ledige bokse, vi har fået en henvisning, som der forventes at høre mere fra.

-          Problemer med dårlige betalere – nogle ryger evt. til inkasso.

 1. Undervisning

-          Bomtræning i forbindelse med undervisning indføres.

-          Afbud: Underviserne i klubben oplever stadig problemer med manglende afbud. Dette giver problemer i forhold til, manglende ryttere til de heste, der er opsadlet. Dette er ikke optimalt. Derfor bliver der formuleret en opsang til forældrene vedr. dette problem.

-          Sommerhold: Vi har hørt ønske om et hold til de lidt mere modne kvinder. Ridehallen er pt fyldt op de fleste dage, derfor kan det først blive til sommer, hvor banemulighederne bliver større. Samtidig mangler vi også en underviser til dem.

-          Efter sommeren vil holdene blive revurderet således, at alle hold er fyldt op og derved bibeholdes overskuddet

-          Løn:
Ung under 18: 75kr./time

Ung over 18: 100kr./time
Susanne: 150kr./time + 1 time for kørsel

 1. Jakker til nye bestyrelsesmedlemmer
  -           Mia skaffer jakker med logo til Hanne Eskerod og hende selv.
 2. Skift af smed

-          Vi har skiftet smed, da vi ønsker at støtte en mere lokal smed. Der er formuleret takkemail til Casper og der er aftalt nye tider med den nye smed, Jesper.

 1. Stald, sommergræs og folde
  Jesper og Hans Christian tjekker sommerfoldene efter og aftaler hvilke, der skal bruges først. Vi vil igen i år starte med af operere med heste- og ponyfolde.
  I forbindelse med overgangen fra boks til sommerfold afholdes et staldmøde
 2. Fremtidige aktiviteter og mødedatoer

-          Staldmøde: Fredag d. 8/5 kl. 17.00 med efterfølgende pølser og hygge.

-          Bestyrelsesmøde: Torsdag d. 23/4 kl. 19.30

 1. Evt.

-          Henriette og Mia er blevet orienteret om påskearrangementet, således sørger de for lidt godt til ganen. Dette kommer højst sandsynligvis til at foregå i skurvognen.

-          Sommerfest den 30/5 – nærmere info kommer fra stævneudvalget

-          Ridelejr den 9-10 juli – Mia og Hanne Engen er tovholder

-          Stævnedato: 22/8 – E-stævne

-          Sammenslutning: Der er penge tilbage fra sammenslutningen, vi har snakket om, hvad de kan bruges til. Hanne Engen har foreslået et foredrag af Christina Sørensen (Hestemund.dk). Vi kontakter BJR og POR og hører deres mening. Dette kunne eventuelt foregå i samarbejde med maskincenteret.

-          Massagekursus: Heidi har snakket med Maiken fra Center for Dyreterapi ang. et massagekursus i BTR – Heidi arbejder videre med dette. Dato: Sensommer/efterår.

-          Opdatering af hjemmeside: Hirse opdaterer hjemmesiden ang. priser og overskuelighed.

-          Kontrakter vedr. opstaldning: Jesper finder gammelt udkast og sender til Hirse, så tager vi den derfra. Det samme gælder, lån af skolepony’er.

-          Harmonikatræf: Jesper står for flagplan og Henriette tager isvagtplanen. Hanne Engen hjælper med opstilling af biksen i starten af uge 30.

                                                                                                                    Skrevet af: Hirse Christensen, sekretær