BTR

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde BTR søndag d. 12/7 -20 - Brogårdsvej 8/skurvognen

Deltagere: Christina, Louise, jonas, Lisa og Karina

- Medlems indmeldelser opdateres og skal på ny underskrives af medlemmerne.

- I forhold til henvendelse  omkring fælles stævne, er vi desværre nødtil at melde fra, da tiden er for knap idet modpart gerne ses det holdes inden udgang af juli mrd., plus vi ikke har mandskab nok til sådanne et foretagende på nuværende tidspunkt. Ganske enkelt en forespørgsel der kom forsent. Men vi melder at vi i klar fremtid er klar på et samarbejde omkring fælles arrengementer.

Da medarrengøren ikke har mulighed for at deltage i august eller september pga andre stævner, er det besluttet at BTR afholder ridelejr i uge 32 d. 7-9 august 2020. Nærmere info om dette kommer på facebook og hjemmesiden.

- Dør i ridehal og karm skal udskiftes, og i samme omgang skal "udluftningsdør bagerst i hallen samt dør i skurvognen efterses. Lisa vil undersøge mulighed for evt. sponsorrat til dette.

- Der laves ny tjekliste/regl liste/lamineres i A3 som skal hænges op. 

- Græs v. hegn/folde skal slåes så strøm kører som det skal.

- Der tages nye fotos af den nykalkede stald, banerne, hal osv, så vi kan annoncere på de ledig bokse/leje af boks

- Der arbejdes videre på at finde den rette skolehest

- Hjemmesiden vil fremover vise pris inc. morgenfodring/pasning for at undgå evt misforståelser.

- Fakturas til undervisning vil fremover være at finde i skurvogn i kurv, rideanvarlig uddeler disse til eleverne.