BTR

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 1/12 kl.19.00 ved Henriette.

 1. Velkomst af Jesper
  Mødt: Hanne, Henriette, Jesper og Hirse

 2. Status i rideklubben.
  Stalden er fuld. Alt ser umiddelbart fint ud. Staldmøde forekommer midt i december.

 3. Økonomi.
  Ser fornuftigt ud. Der er lidt småproblemer med dårlige betalere – ellers alt fint.

 4. Skoleponyer. (Skole pony ansvarlig)
  Der er kommet en ny skolepony. Shaker, udlånt. Der bliver købt det nødvendige udstyr til ham.
  Ditte er ansvarlig for kontrakt vedr. den nye skolepony.
  Hanne og Hirse opdaterer alle rideskoleponyernes udstyr og skaffer manglende.

 5. Stalden. (Passe dage, Hø/wrap)
  Opdatering af passedage er sket.
  Mangel på hø: Løsning = sælger wrap og køber hø.
  Vi mangler et lysstofrør ved skabene – Jesper er ansvarlig for dette.
  Passedagene bliver klaret fint af alle! – Dejligt.
   
 6. Juleferie. Undervisning.
  Undervisning holder officielt juleferie fra 14. december til søndag 11/1-2015
  Der er sket/sker lidt omrokering vedr. undervisning. Endelig plan ligger fastlagt fra 2015.

 7. Nyhedsbrev.
  Hirse skriver et nyhedsbrev.
  Indhold:
  Status i rideklub
  Ny underviser til søndagsholdet – Victoria
  Evt. problemer/kommentarer til dette skift rettes til bestyrelsen.

 8. Møde med kommunen 1/12.
  Jesper har været til møde ved kommunen.
  De var imponeret over strukturen i rideklubben – skønt!
  tilskud forbliver uændrede.

 9. Fremtidige aktiviteter og mødedatoer.(Generalforsamling)
  - Julearrangement – 13/12-2014 kl. 13.00
  - Staldøde – 17/12-2014 kl. 17.00
  - Pudsedag – dato endnu ikke fastlagt (januar 2015)
  - Bestyrelsesmøde – slut januar
  - Generalforsamling – 5/2-2015 kl. 19.00

 10. Evt.
  Hirse opdatere hjemmeside
  Vi skal have lavet en opsamling af kontrakter vedr. opstaldere og evt. parter.

Indkaldt: Ditte, Henriette, Heidi, Hirse, og Hanne