BTR

Referat af møde 2013-09-24

Referat af bestyrelsesmøde i BTR 2013-09-24

 1. Velkomst af Jesper.
 2. Status i ride klubben.
 3. Konstituering af bestyrelse. Nyt medlem i stedet for Majken.
 4. Regnskabs gennemgang.
 5. Dansk ride forbund.
 6. Staldplan.
 7. Plan for weekendvagter.
 8. Staldmøde.
 9. Klub jakker.
 10. Fremtidige mødedatoer.
 11. Evt.

 Til stede: Jesper, Ditte, Anne-Dorthe, Heidi, Pernille og Hanne

 Ad. 2.

Hestene skal snart ind og der skal laves vinterfold klar. Den er undervejs, og der mangler ikke ret meget.

 Ad. 3.

Pernille Sahl vil gerne ind i bestyrelsen og ind træder pr. d.d. indtil generalforsamlingen, da der er tvivl om hvorvidt Majken fortsat er medlem. Ingen har kunnet få kontakt til Majken, og vi regner hende for udtrådt af bestyrelsen. Jesper fortsætter som formand, Ditte som næstformand og Anne-Dorthe som sekretær.

 Ad. 4.

Der er en fin omsætning, hvoraf undervisning udgør en stor del. Desuden er der gode indtægter fra stævnet primært fra cafeteria og lotteri.

Nordjyske Bank kontoen ønskes slettet. Det sørger SparNord for, idet bestyrelsen underskriver anmodning om overførsel fra Nordjyske til SparNord.

 Ad. 5.

Stiftelsesdato er fra et gammelt avisudklip. Er formodentlig 1.maj 1978. Der er ikke fundet referat fra stiftende generalforsamling, og avisudklippet er bedste bud.

Vedtægtsændringsforslag gennemgået og rettet til efter DRFs forslag og vores input. Det er vigtigt de er forståelige. Jesper sender de rettede vedtægter ud til os til gennemsyn. Navn, adresse, fødselsdato, mailadresser og telefonnumre på bestyrelsesmedlemmerne er gennemgået.

Forslag til sikkerhedsregler gennemgået og tilrettet. Jesper sender reglerne rundt til gennemsyn, hvorefter de ved alles godkendelse træder i kraft og rundsendes til medlemmerne primært pr mail. Desuden gøres der opmærksom på de nye regler i stalden (opslagstavle mv.).

Ansøgning til optagelse i DRF gennemgået og godkendt.  Når alt er ok sender Jesper ansøgning med diverse bilag til DRF.

 Ad. 6.

Fordeling af bokse diskuteret.

 Ad. 7.

De der ikke vil tage vagter, skal betale for at være fri. Der er 14 til at dele om vagterne, og 5 vagter pr. weekend. Man skal skrive sig på vagtplanen, som hænges på opslagstavlen.

 Ad. 8.

Staldmøde mandag d. 30/9 kl.ca.19.00. Forældre til parter deltager også. Dagsorden til staldmødet rundsendes af Hanne hurtigst muligt.

 Ad. 9.

Heidi havde skaffet forskellige jakker hjem som forslag til klubjakker. Med Sportsmaster mærke på og et Nord-Elektric mærke (samt BTR mærket) bliver prisen 360 for en voksen model og 300 for en børnemodel. Diskussion om hvilken farve der er bedst. Halv enighed om sort. Heidi undersøger hvilke farver jakker fås i.

 Ad.10.

Næste gang er 2013-10-22.

 Ad.11.

Der er undervisningsfri i efterårsferien (uge 42).

Diskussion af hvordan vi håndterer sponsering af fx spring. Pt vil Sindal Trappen gerne sponsere et spring.

Loke kan eventuelt bruges i undervisningen, så Julius kan få lidt fri. Det aftales nærmere mellem Ditte, Hanne og Pernille.

Oprydning og rengøring/fejning er ikke godt nok. Det tages op på næste staldmøde.

Vi kan eventuelt anskaffe kroge til at hænge (strigle)tasker på boksene midlertidigt (ligesom vi gør med sadlerne), så gangen holdes fri for grej.

 Tak til Heidi for gode boller!