BTR

Referat af møde 2013-04-08

Referat af bestyrelsesmøde i BTR 2013-04-08

Dagsorden

  1. Ansvarsområder
  2. Trivsel/ fælles tiltag herfor.
  3. Konfliktløsning
  4. Arbejdsdage
  5. Staldmøde
  6. Skoleponyer (Prins)
  7. evt. 

Til stede: Jesper, Hanne, Charlotte, Majken, Ditte, Anne-Dorthe

 Ad 1, 2 og 3.

Snak og diskussion på kryds og tværs om ansvarsområder og arbejdsfordeling. Det er ikke altid tydeligt hvem der har ansvar for hvad, og det kan give problemer. Enighed om at være mere opmærksom på hvem, der bør gøre hvad.

Der oprettes nyt ansvarsområde: trivselsambassadør, som er Dittes område. Hensigten er bl.a. at man kan spørge Ditte om alt man er i tvivl om. Ditte laver beskrivelse af ansvarsområdet til klubbladet samt til opslag på tavlen.

 Ad. 4.

Hegn på vinterfolden skal væk, og hestene flyttes ind på ny mark bag skurvognen.  Jesper aftaler de nærmere tidspunkter med Hans Christian. Halm/Høvognene flytter med hestene til de nye folde. Det er vigtigt at vognene fyldes hver dag, hvis der ikke er nok i forvejen.

Der skal males spring.

Vi har været heldige og fået nye plastic cavaletti til en god pris.

 Ad. 5.

Vi skal snart have staldmøde. Der skal bydes velkommen til nye parter, og planlægges sommerpasning/vandedage m.m.

 Ad. 6.

Prins har Cushing, hvilket bl.a. ses af hans lange/krøllede pels. Pga. dette har han nemmere ved at blive forfangen og det er vigtigt at være opmærksom på hans fodring.  Generelt er det en god idé/nødvendigt med mundkurv til flere af ponyerne med gode græsfolde.

Julius skal igen tjekkes af Bettina Hvidemose.

 Ad. 7.

Kontrakter trænger til at blive opdateret. Majken og Hanne laver en ny udgave sammen.

Måstrup har stævne d.18.maj.

Det vil være fint, hvis vi kan få lavet et hygge-stævne hos os i juni. Måske et sponsorstævne?

Vi holder ”rigtigt” stævne i august som vi plejer. Dato følger.

Hanne står for vagtplan til slikboden under harmonikatræffet.

Ansøgning til DRF kræver at sikkerhedsreglerne er på plads.

I efteråret skal vi måske lave mulighed for at betale sig fra, hvis man ikke kan/vil have passedage.

Containeren tømmes fremover af AVV hver 6.uge. For at få plads til det hele skal wrap-plastic smides ud for sig.

 Lækre boller og kringle.  🙂