BTR

Referat af møde 2013-05-23

Referat af bestyrelsesmøde i BTR 2013-05-23

Dagsorden: 

 1. Velkomst af undertegnede.
 2. Status i ride klubben.
 3. Konstituering af bestyrelse. (Junior rep.)
 4. Regnskabs gennemgang.
 5. Sadel til Flicka. Evt. udstyr til øvrig skole ponyer.
 6. Nye heste i stalden.
 7. Partskontrakter.
 8. Sommerafslutning.
 9. Stævne.
 10. Arbejdsdag.
 11. Fremtidige mødedatoer.
 12. Evt.

Indkaldt: Ditte, Anne Dorthe, Majken, Heidi og Hanne 

Til stede: Ditte, Anne-Dorthe, Heidi, Jesper og Hanne

Ad.2:

Der males spring – blandt andet i laden – og de bliver rigtig flotte. Vi får et nyt bølgespring med fisk sponseret af Tømrermester Tommy Sproegel, og også Dagli´ Brugsen sponserer et spring.

For at bevare de fine spring er det vigtigt at de ikke smides i vand og mudder, men sættes på plads i vognen igen. Der kommer nyt skum på vognen til bomme, så de ikke ridses. 

Staldmødet afholdt 2013-05-15 gik rigtigt fint. Hanne har skrevet referat og det lægges på hjemmesiden. Desuden har Hanne oprettet en mailing-liste, så vandeplan, skurvognsplan og andre fælles aftaler kan blive sendt nemt til alle det vedrører. 

Ad.3:

Ditte er ny næstformand efter Charlotte er trådt ud, og Heidi Uggerhøj, der var suppleant, er trådt ind i bestyrelsen. Victoria er ny juniorrepræsentant.

Hirse fungerer som staldansvarlig efter Majken ikke er det længere. 

Ad.4:

Hanne gennemgik regnskabet med os. Det ser rigtig fint ud og forbedres tilsyneladende løbende i forhold til forgangne år. Der er pænt med indtægter i forhold il udgifter, dog er fx leje af ridehal, som forfalder årligt, ikke påført endnu. 

Ad.5:

Flicka trænger til en saddel som passer hende. Enighed om at finde en saddelmager der kan rådgive for at finde den rette og ikke nødvendigvis den dyreste.

Gjorden skal pilles af sadlen og hænges over den, når sadlen ikke er i brug. Derved skånes gjordstropperne, så de holder længere.

Milles mundkurv er blevet væk. Der indkøbes mundkurve til ponyer med tendens til forfangenhed og overvægt, samt nye elastikker til sikkerhedsbøjler og hvis nødvendigt nogle markgrimer. 

Ad.6:

Der er flere nye heste på vej ind i stalden til vinter, og venteliste til hvis der skulle blive ledige pladser. 

Ad.7:

Kontrakterne trænger til en opdatering. Hanne og Anne-Dorthe sørger for udkast til ny udgave. 

Ad.8:

Sommerafslutning er lørdag d.29.juni. der arrangeres hygge og pony-games, og forhåbentlig fælles grill om aftenen.  Sidste år fungerede fint med fælles buffet, og det var super hyggeligt. Håber på gentagelse. :)

Ditte, Heidi, Hirse og Hanne arrangerer og holder formentlig planlægningsmøde i uge 25.  

Ad.9:

Vi holder stævne d.17.august. Det skal planlægges fra starten af juli og Hanne, Hirse, Ditte og Heidi arrangerer (igen). Planen er at have proportioner ude 20.juli og at holde planlægningsmøde 3.juli. Vi snakkede sponsorgaver og aldersopdelte klasser. 

Ad.10:

Der er arbejdsdag d.8.juni med hyggeligt samvær som et vigtigt element. Afhængig af vejret (og materialer og deltagere) er der (bl.a.?) følgende opgaver: skurvognen skal males, der skal lægges fliser i hallen, stalden skal rengøres til kalkning og der skal laves fast hegn om den lille ridebane. Alt hvad vi får lavet vil være en forbedring. Der skal være forplejning og boller, pizzasnegle, rugbrødsmadder og evt. til sidst grillede bøffer til burgere var på tale. 

Ad.11:

Planlagte møder for kommende arrangementer fremgår af ovenstående punkter. 

Ad.12:

Ditte vil gerne male skilte til den lille ridebane, så de små elever også udendørs får dyr og ikke kun bogstaver at ride efter.

For at kunne optages i DRF skal vi have endeligt styr på sikkerhedsreglerne.

Det kunne være en god idé med ens klubjakker i en god kvalitet. Vi snakkede udseende og eventuelt sponsering via reklamer på jakkerne. Foreløbig sender Dybdal i Østervrå et katalog til Hanne.

Tak for en god aften til alle fremmødte.