BTR

Generalforsamlinger

 

- Hver år omkring febuar vil vi bestræbe os på at afholde en generalforsamling, hvor alle medlemmer af BTR er velkomne. 

-Her vil vi fremlægge forskellige forslag, fremadrettede projekter for klubben, og lytte til forslag fra vores medlemmer.

- Alle vil blive hørt, der vælges en ordstyrer til mødet så alle kan blive hørt.

- Det er vigtigt for os at alle bliver hørt og er med i fællesskabet i og med vores klub bygger på sammenhold, og at alle skal høres.

- Der kan forekomme ekstraordinære generalforsamlinger som varsles på BTR´s hjemmeside!