BTR

BTRs bestyrelse

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år, samt gerne to suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kasseren kan hentes udenfor den valgte bestyrelse, men har så ikke stemmeret.

juniorerne vælger blandt sig en juniorrepræsentant og en suppleant for denne. De valgte må ikke være fyldt 18 det år, de vælges.

Hvert år afgår 2-3 medlemmer, juniorrepræsentanten samt juniorsuppleanten. Genvalg kan dog finde sted.

Hvis et af bestyrelsesmedlemmerne afgår før tid indtræder en af suppleanterne. Hvis der ikke er suppleanter supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden af nye medlemmer konstituerer bestyrelsen sig på ny.

(Uddrag fra klubbens vedtægter.)